Poslovne cone

Gospodarska cona Otovec

Gospodarska cona Otovec

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 9,36 ha
 • Delež prostih površin: 27 % (25.267 m2 nezasedene površine), 73 % (68.313 m2 zasedene površine)
 • Možnost širitve:
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: 99,4% v zasebni lasti, 0,6% v javni lasti
 • Namenska raba območja: predelovalne dejavnosti, sečnja, storitve za gozdarstvo, oskrba z energijo, vodo, gradbeništvo, trgovina, storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo (samo strežba jedi in pijač), poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti. območje in omrežje infrastrukture železnic.
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km, hrvaška AC: 47km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 5 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: Ljubljana: 125 km; Zagreb: 80 km
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Gospodarska cona Otovec