Poslovne cone

Gospodarska cona Metlika (bivši Novoteks)

Gospodarska cona Metlika (bivši Novoteks)

 • Kontakt

  Občina Metlika
 • Naslov: Mestni trg 24, p.p. 165, SI-8330 Metlika
 • Kontaktna oseba: Darko Zevnik
 • Tel.: +386 7 36 37 400
 • Faks: +386 7 36 37 402
 • E-naslov: obcina.metlika@siol.net
 • Skupna površina: 4,6 ha
 • Delež prostih površin: 25 % prosto, 75 % zasedeno
 • Možnost širitve: DA
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: zasebno
 • Namenska raba območja: območje proizvodnih dejavnosti
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 30 km; hrvaška AC: 25 km
 • Oddaljenost cone do logističnega terminala: 0,8 km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 1 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 0,5 km (potniška, tovorna postaja in industrijski tir)
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 120 km (SLO-Ljubljana), 90 km (HR-Zagreb)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Gospodarska cona Metlika (bivši Novoteks)