Poslovne cone

Poslovna cona Adlešiči

Poslovna cona Adlešiči

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 0,78 ha
 • Delež prostih površin: 15 % (1.167 m2) nezasedeno, 85 % (6.610 m2) zasedene površine
 • Možnost širitve: DA
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: 96,2 % v zasebni lasti, 3,8 % v javni lasti
 • Namenska raba območja: območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjših obrti .
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 45km; hrvaška AC: 57km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 12 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 110 km (Zagreb) 130 Ljubljana (Brnik)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona Adlešiči