Poslovne cone

Cona TPV - Bereča vas

Cona TPV - Bereča vas

 • Kontakt

  TPV, d.d.
 • Naslov: Suhor 1, SI-8331 Suhor
 • Tel.: +386 73 05 0900
 • Faks:
 • E-naslov: tpv-suhor@tpv.si
 • Skupna površina: 4 ha
 • Delež prostih površin: 20 % prosto, 80 % zasedeno
 • Možnost širitve: DA
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: Zasebno, TPV, d.d.
 • Namenska raba območja: Območje proizvodnih dejavnosti
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC - 25km, hrvaška AC - 35km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 6 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 6 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 110 km (SLO-Ljubljana), 100km (HR-Zagreb)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Cona TPV - Bereča vas