Invest Pokolpje

Invest Pokolpje

Razvojne institucije Pokolpja aktivno delujejo na področju privabljanja tujih in domačih investicij na območje. Tukaj so na enem mestu zbrani vsi podatki o poslovnih conah Pokolpja, prostih poslovnih prostorih v Pokolpju ter obstoječih in delujočih spletnih straneh podjetij v Pokolpju. Zbrani so poslovni in investicijski dogodki, ki se jih institucije udeležujejo za namen promocije območja in internacionalizacije podjetij. Pokolpje Development institutions are actively involved in attracting foreign and domestic investments into the region. This website offers a one-stop shop information on business zones, free business premises, existing and operating websites of companies and business and investment events that the institutions are attending for the purpose of promoting the area and the internationalization of companies.

Poslovne cone

Poslovne cone

Več »
Prosti poslovni prostori in razpoložljiva zemljišča za prodajo

Prosti poslovni prostori in razpoložljiva zemljišča za prodajo

Več »
Spletne strani podjetij v Pokolpju

Spletne strani podjetij v Pokolpju

Več »
Poslovni in investicijski dogodki

Poslovni in investicijski dogodki

Več »

Katalog regije JV Slovenija

V katalogu regije JV Slovenija je predstavljen geostrateški položaj regije, njene karakteristike, razvojni potencila in podpora investitorjem.

Več »