Zaprtje JR P7C-2 2021 COVID

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil zaprtje Javnega razpisa P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo (objava v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021 – Ob-3711/21).