VAVČERJI

Slovenski podjetniški sklad je do sedaj objavil 10 vavčerjev.

Več informacij: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Sprememba Javnih pozivov za vavčerje - Obvestilo zaradi koronavirusa

Zaradi izrednih razmer in izvajanju ukrepov, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa, Slovenski podjetniški sklad začasno spreminja pogoje 11 javnih pozivov in sicer:

 • Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019,
 • Vavčer za patente, modele, znamke, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019,
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 54/2019 z dne 06.09.2019,
 • Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 24/2019 z dne 12.04.2019,
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 32/2019 z dne 17.05.2019,
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 61/2019 z dne 11.10.2019,
 • Vavčer za prenos lastništva, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 69/2019 z dne 22.11.2019,
 • Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 7/2020 z dne 31.01.2020.


Točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev

Spremeni se:

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom.

Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.

Več informacij v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2020.

Spremembe 11 javnih pozivov Slovenskega podjetniškega sklada

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 8. 5. 2020, Stran: 1047

Slovenski podjetniški sklad spreminja pogoje 11 javnih pozivov, in sicer:

 • Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
 • Vavčer za patente, modele, znamke, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9.
 • 2019,
 • Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019,
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 32/19 z dne 17. 5. 2019,
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 61/19 z dne 11. 10. 2019,
 • Vavčer za prenos lastništva, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019,
 • Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 31. 1. 2020.

Točka 11, peti odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Spremeni se:

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad