»Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 7. 9. 2018, Stran: 1817

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in bo posledično zagotavljal boljše pogoje dela za delavce, zlasti starejše od 45 let.

Projekt, ki bo izbran v okviru tega javnega razpisa, je namenjen izdelavi e-učilnice za usposabljanje in ozaveščanje delodajalcev, konkretni prilagoditvi delovnih mest, izdelavi izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest kot primer dobre prakse za delodajalce ter izdelavi promocijskih posnetkov, namenjenih širši javnosti, kar bo pripomoglo k boljši ozaveščenosti in usposobljenosti delodajalcev za izvajanje ukrepov promocije varnosti in zdravja pri delu. Gre za izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1 in ki bodo vplivali na varnejše in bolj zdravo delovno okolje, prilagojeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let. Posredno bo to imelo pozitiven učinek na vse delovno aktivne starejše osebe.

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi izbranega projekta vplivati na:

  • promocijo kulture preventive in zdravja na delovnih mestih v organizacijah za vse generacije in s posebnim poudarkom na delavcih, starejših od 45 let,
  • dvig usposobljenosti in ozaveščenosti delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu,
  • dvig družbene odgovornosti podjetij,
  • dvig kulture varnosti in zdravja pri delu s pomočjo promocijskih posnetkov,
  • promocijo aktivnega in zdravega staranja, ozaveščanje in obveščanje javnosti, delavcev in delodajalcev,
  • prilagajanje delovnih mest posameznikom,
  • spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 1.132.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vlog je 8. 10. 2018.

Dodatne informacije: Vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti na e-naslov: mateja.cus@gov.si do vključno 28. 9. 2018. Zadnji odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tem spletnem naslovu najkasneje do 3. 10. 2018.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.