Spremembe Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila - BP2

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 21. 9. 2018, Stran: 1921

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 z dne 26. 4. 2018 (Ob-2103/18), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 46/18 z dne 6. 7. 2018 (Ob-2511/18).

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi:

»1. Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 31. 8. 2018, 31. 10. 2018 ter 30. 11. 2018.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad