Sprememba razpisa za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 82, Datum: 21. 12. 2018, Stran: 2439.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, je objavila spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, objavljenega v Uradmen listu RS (Št. 72/2018 z dne 16.11.2018).

V Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 - 2022 se v tabeli iz prvega odstavka 11. točke (Roki in način prijave na javni razpis) spremenijo obdobja, v katerem se lahko odda vlogo, in sicer na način, da po novem tabela izgleda tako:

Zap. št. roka

Datum, do katerega je potrebno oddati vlogo

Obdobje, v katerem se lahko odda vlogo

Rok velja za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do vključno

1. rok

7. 1. 2019

do 7. 1. 2019

4. 9. 2019

2. rok

15. 5. 2019

od 8. 1. 2019 do 15. 5. 2019

3. rok

5. 9. 2019

od 16. 5. 2019 do 5. 9. 2019

3. 9. 2020

4. rok

6. 1. 2020

od 6. 9. 2019 do 6. 1. 2020

5. rok

15. 5. 2020

od 7. 1. 2020 do 15. 5. 2020

6. rok

4. 9. 2020

od 16. 5. 2020 do 4. 9 .2020

2. 9. 2021

7. rok

5. 1. 2021

od 5. 9. 2020 do 5. 1. 2021

8. rok

14. 5. 2021

od 6. 1. 2021 do 14. 5. 2021

9. rok

3. 9. 2021

od 15. 5. 2021 do 3. 9. 2021

30. 9. 2022

10. rok

5. 1. 2022

od 4. 9. 2021 do 5. 1. 2022

11. rok

16. 5. 2022

od 6. 1. 2022 do 16. 5. 2022

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija.