Sprememba javnega razpisa B1

SRRS Ribnica je objavil spremembo 2. JR - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu (B1). V javnem razpisu se:
- v točki 2.2.3. Upravičene dejavnosti po podprogramu B1.3, iz naštetih SKD dejavnosti, ki so neupravičene, črta oziroma umakne dejavnost 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
- v točki 2.2.7. Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.3, v prvem stavku spremeni najvišja vrednost zaprošenih sredstev na 1.500.000,00 EUR.
- v točki 2.2.8., v podtočki 2 Doba vračanja, spremeni prvi odstavek, ki se po novem glasi: »Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.«

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Več o razpisi in razpisno dokumentacijo najdete: TUKAJ