Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 2019/2020 v JV Sloveniji

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto d.o.o., 28. 2. 2019, www.rc-nm.si

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2019/2020 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 250.000,00 EUR.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 7. 10. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 3. 2020.

Dodatne informacije: Maja Smerdu, Tel: (07) 33 72 988, GSM: 040 605 581, e-naslov: maja.smerdu@rc-nm.si.

Razpisna dokumentacija bo objavljena od 7. oktobra 2019 dalje na spletnem naslovu: www.rc-nm.si.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.