Razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Datum objave: 27.02.2019

Rok za prejem ponudb: 15.04.2019

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktna oseba: gp.mgrt(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si s pripisom JR okoljski znaki.

Razpisano sredstev: 105.000,00 EUR

Rok za prejem ponudb: 15.4.2019 za prvo odpiranje in 10.6.2019 za drugo odpiranje.

Popolno vlogo, v skladu z razpisno dokumentacijo, je potrebno vložiti na naslov ministrstva, naveden v javnem razpisu, en delovni dan pred predvidenim odpiranjem.

Prvo odpiranje prispelih vlog bo 16. 04. 2019, drugo pa 11. 06. 2019.