Razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 2018/2019 - regija JV Slovenija

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto d.o.o., 3. 9. 2018, www.rc-nm.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »statistični regiji Jugovzhodna Slovenija«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2018/2019 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa je 480.000,00 EUR.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2019.

Dodatne informacije: e-naslov: maja.smerdu@rc-nm.si, GSM: 040 605 581.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. www.rc-nm.si/aktualni-razpisi-rss/.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.