Razpis za pospeševanje malega gospodarstva Metlika

Občina Metlika je dne 27. 7. 2018 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2018.

Predmet razpisa:

  • NAMEN A - subvencioniranje obrestne mere plačane od 1. 1. 2018 do 31.12.2018 za namenske dolgoročne kredite (finančni najem in krediti za obratna sredstva niso predmet sofinanciranja), za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne opreme poslovnih objektov), za dobo najmanj 3 leta, najete v letu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018, za razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti;
  • NAMEN B - subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske (kadar se le-ta zahteva v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in razpisne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov od 21. 9. 2017 do 20. 9. 2018;
  • NAMEN C - subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij od 21. 9. 2017 do 20. 9. 2018, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oz. storitvenega programa;
  • NAMEN D - subvencioniranje stroškov promocije povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini od 21. 9. 2017 do 20. 9. 2018;
  • NAMEN E - subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu, plačane od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Rok za oddajo vloge: 20. 9. 2018 do 15:00 ure.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom ali razpisno dokumentacijo se posredujejo izključno po elektronski pošti: martina.nemanic@metlika.si, s pripisom »Razpis subvencije gospodarstvo 2018«, najkasneje do 14. 9. 2018, do 14. ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.metlika.si, pri objavi razpisa in razpisne dokumentacije. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve dokumentacije razpisa.

Razpis in razpisna dokumentacija: https://www.metlika.si/razpis/145772