Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2020

Občina Metlika je objavila Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2020.

PREDMET RAZPISA:
  • NAMEN A: subvencioniranje obrestne mere za namenske dolgoročne kredite za osnovna sredstva, za razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti,
  • NAMEN B: subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske in razpisne dokumentacije,
  • NAMEN C: subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oz. storitvenega programa,
  • NAMEN D: subvencioniranje stroškov promocije povezane s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini,
  • NAMEN E: subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika,
  • NAMEN F: subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju.


Rok za oddajo vloge: 10. 7. 2020 do 14. ure.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije.