Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2023

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije odličnosti, je dne, 1. 5. 2023, na svoji spletni strani www.rc-nm.si, objavil RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO ZA LETO 2023.

Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini do 80% odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. Razpis je namenjen: mikro, malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo, zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem. Razpis bo odprt do 31. 3. 2024 oz. do porabe sredstev.

Za več informacij o razpisu kontaktirajte Natašo Derganc Štajdohar na e-naslov: natasa.derganc.stajdohar@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/33 72 987.