POZIV PODJETJEM ZA PRIDOBITEV OCENE DIGITALNE ZRELOSTI PODJETJA

POZIV PODJETJEM ZA PRIDOBITEV OCENE DIGITALNE ZRELOSTI PODJETJA

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH) je pripravilo predstavitveni video, kako lahko podjetje pridobi oceno stopnje digitalne zrelosti. Orodje je namenjeno MSP, ki izpolnijo vprašalnik (35 vprašanj), na osnovi katerega se izdela poročilo o njihovi digitalni zrelosti.

Poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila s katerimi podjetje pridobi ključne usmeritve kako lahko specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša in podjetju pomagajo pri:
  • prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju področij, kjer ima podjetje največ možnosti za napredovanje;
  • usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti;
  • vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.

DOSTOP DO POZIVA: https://dihslovenia.si/aktualno/novice/poziv-podjetjem-za-pridobitev-ocene-digitalne-zrelosti-podjetja.

NAVODILO ZA UPORABO ORODJA ZA OCENO DIGITALNE ZRELOSTI PODJETJA: https://dihslovenia.si/baza-znanja/video/orodja-za-podporo-poslovanju/navodila-za-uporabo-orodja-za-oceno-digitalne-zrelosti-podjetja.