Ponovno odprt Vavčer za digitalni marketing

Slovenski podjetniški sklad Maribor ponovno objavlja Javni poziv Vavčer za digitalni marketing

Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje, so preostanek sredstev, ki so ostala neporabljena zaradi odstopov od pogodb oziroma neizvedenih aktivnosti s strani prijaviteljev v obdobju 2019 – 2022.

Upravičeni stroški (stroški zunanjega izvajalca, ki je vpisan v katalog strokovnjakov):

- stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika (na primer: ocena intuitivnosti, itd.),

- stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika,

- stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine in izvedba testiranja,

- stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme in izvedba testiranja.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2022 in traja do 31. 10. 2022. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški projekta, nastali od 1. 1. 2022 do 3 mesece od datuma podpisa pogodbe. V tem obdobju morajo biti izvedene aktivnosti opredeljene v vlogi.

Celoten razpis in razpisno dokumentacijo najdete: TUKAJ