Ponovno odprt Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije

Slovenski podjetniški sklad je v petek, dne 10. 4. 2020, v Uradnem listu RS in na spletni strani ponovno aktiviral Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije, katera je zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa, začasno zaprl.

Namen prvega vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga v podjetju (izdelave novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij s testiranjem, lastne spletne trgovine, lastne rezervacijske platforme) s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85.

Namen drugega vavčerja je je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetij. Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86.

Pogoji ostajajo pri obeh vavčerskih pozivih nespremenjeni, le pri digitalni strategiji je dodan nov pogoj, in sicer prijavitelj mora imeti ob oddaji vloge najmanj 5 zaposlenih