Podaljšanje javnega razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih v RS

Povišanje razpoložljivih sredstev za Pokolpje - ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom

V Uradnem listu z dne 24. 11. 2017 je Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica objavil podaljšanje javnega razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih v RS ter povečanje razpisanih sredstev za območje Maribora s širšo okolico in območje Pokolpja.

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 15.670.000,00 EUR. Za problemsko območje Pokolpje se zviša višina razpoložljivih sredstev, in sicer iz 2.160.000,00 EUR na 4.320.000,00 EUR. Prav tako se zviša višina razpoložljivih sredstev za problemsko območje Maribor z okolico, in sicer iz 3.510.000,00 EUR na 7.020.000,00 EUR.

Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:

Problemsko območje Višina posojil
Maribor s širšo okolico 7.020.000,00 EUR, prej 3.510.000,00 EUR
Pokolpje 4.320.000,00 EUR, prej 2.160.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.620.000,00 EUR
Pomurje 2.710.000,00 EUR

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi: »1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017. 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017, 15. 10. 2017, 30. 11. 2017, 15. 1. 2018 ter 28. 2. 2018
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad