P4D 2019 - 2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetijter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Cilji javnega razpisa so:

  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkovv podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.

Pogoji za operacijo:

Iz vloge mora izhajati, da bo vlagatelj izvedel digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom in jo zaključil najkasneje do 20. 9. naslednjega leta, glede na leto prijave.

Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000,00 EUR. Načrtovana skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije (subvencija) lahko znaša najmanj 30.000,00 EUR ter največ 100.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in več informacij: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95.

Sprememba javnega razpisa P4D 2019 - 2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 13. 12. 2019, Stran: 2559

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P4D 2019-2023 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019, Ob-3222/19.

Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpisa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črta rok za predložitev vlog 20. 12. 2019 za pridobitev sredstev v letu 2020.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Sprememba vsebine javnega razpisa z oznako P4D 2019-2023 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Sprememba javnega razpisa P4D 2019 - 2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 13. 3. 2020, Stran: 766

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P4D 2019-2023 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019, Ob-3222/19.

Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpisa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črtata roka za predložitev vlog 1. 4. 2020 in 1. 6. 2020 za pridobitev sredstev v letu 2021.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad