P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Produkt spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trga in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.

NAMEN FINANCIRANJA:

 • zagon inovativnega podjetja
 • razvoj MVP (minimalno sprejemljiv proizvod)
 • lansiranje tržnih produktov na trg.

UPRAVIČENCI:

 • Mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge (registrirana med 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020).

POGOJI KANDIDIRANJA:

 • Rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan.
 • Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij.
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.
 • Podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2022.

VIŠINA FINANCIRANJA:

 • do 54.000 EUR subvencije/podjetje.
 • intenzivnost pomoči znaša do 100 %.

DOBA FINANCIRANJA:

Izplačilo v treh tranšah:

 1. Tranša: 10.000 EUR v letu 2020
 2. Tranša: 12.000 EUR v letu 2021
 3. Tranša: 32.000 EUR v letu 2022.

PRIJAVA V PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK:

Pred prijavo na razpis imajo potencialni prijavitelji do 19. 3. 2020 možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2020, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2020.

Prijavi se v predselekcijo.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije.

Rok za predložitev vlog je 20. 4. 2020.