P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad je dne 8. 3. 2019 v Uradnem listu RS, št. 14/2019 objavil Javni razpis P2 2019- Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Rok: Razpis je odprt do 19. 4. 2019.

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije 4. Več informacij o razpisu P2 vam je na voljo na telefonskih številkah: