Odprti Vavčerji

Slovenski podjetniški sklad je objavil nove vavčerske javne pozive iz sredstev REACT EU:

Vavčer pripravo digitalne strategije

Namen vavčerja je podjetja pozvati k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij (poslovnih in proizvodnih procesov) s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR.

Vavčer za kibernetsko varnost

Z vavčerjem se želi spodbuditi podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda je 1.000,00 EUR največja pa 9.999,99 EUR.

Vavčer za prototipiranje

Za izdelavo prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Na voljo so še naslednji vavčerji:

  • Vavčer za patente, modele, znamke,
  • Vavčer za prototipiranje,
  • Vavčer za statusno preoblikovanje družb,
  • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja,
  • Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih,
  • Vavčer za udeležbo gospodarskih delegacij v tujino,
  • Vavčer za prenos lastništva,
  • Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) – NOV, ki omogoča izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Vrednotenje opravi zunanji strokovnjak/izvajalec. Najmanjša spodbuda znaša 3 tisoč in največja 9.999,99 EUR.

Podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.