Nepovratne spodbude za električna vozila

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 8. 6. 2018, Stran: 1371

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:

  • nakup novega vozila na električni pogon;
  • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
  • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si.

Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu na telefonski številki: (01) 241-48-20 in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Sprememba Javnega poziva 63SUB-EVPO18 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 10. 5. 2019, Stran: 990

Javni poziv 63SUB-EVPO18 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (Uradni list RS, št. 39/18 in 84/18) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.600.000,00 EUR.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad