Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2018

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto d.o.o., 1. 4. 2018, www.rc-nm.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Delavska hranilnica d.d. in LON d.d.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja1, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Pogoji za sodelovanje:

Vrednost razpisa: RC NM v letu 2018 razpisuje dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 2.707.012 €, ki so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:

OBČINA

RAZPIS GSD

MO NOVO MESTO

513.657

ŠENTJERNEJ

299.182

ŠKOCJAN

182.130

ŽUŽEMBERK

70.814

DOLENJSKE TOPLICE

151.214

MIRNA PEČ

165.114

KOČEVJE

145.606

LOŠKI POTOK

27.972

SEMIČ

146.949

METLIKA

159.088

KOSTEL

5.037

ČRNOMELJ

172.228

MOKRONOG TREBELNO

25.715

STRAŽA

218.298

ŠENTUPERT

60.106

ŠMARJEŠKE TOPLICE

76.345

TREBNJE

223.635

MIRNA

63.922

SKUPAJ

2.707.012

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Razpis je odprt do 31. 3. 2019.

Razpisna dokumentacija: Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

  • v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Kontaktna oseba: Miljana Balaban, Tel: (07) 33 72 987,
  • v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Tel: (01) 89 50 610,
  • na spletnih straneh: www.rc-nm.si pod rubriko razpisi.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo upravičenci na zgoraj navedenih mestih.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.