lzvajanje oskrbe s prehrano migrantov

Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javno naročilo za izvajanje okrbe s prehrano migrantov.

Povezava: http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1013