Javno povabilo - »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020«

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 1. 4. 2020, www.ess.gov.si

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih (v nadaljevanju: ponudba), ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za:

  • polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali
  • delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi projekta).

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas. S tem se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci bodo za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirja višina sredstev javnega poziva znaša 8.200.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto od 10. 4. 2020 od 14.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 23.59 ure.

Dodatne informacije: Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • a) v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 55 ali e-naslovu: center@ess.gov.si;
  • b) pisno prek elektronskega naslova: stanonik@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v 5 dneh od prejetja vprašanja;
  • c) pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na območnih službah Zavoda.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Finančne spodbude/Razpisi/Aktualni razpisi in povabila).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.