Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 27. 9. 2019, Stran: 1960

Namen razpisa: Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

  • spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

- pozitiven učinek na konkurenčnost,

- spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek znaša 2.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:

  • 28. 10. 2019,
  • 25. 11. 2019,
  • 6. 1. 2020.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53, e-naslov: info@regionalnisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 28. 2. 2020, Stran: 589

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19) ter št. 44/19 z dne 20. 12. 2019 (Ob-3643/19).

1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge« doda nov rok za oddajo vlog, in sicer:

  • 3. 4. 2020.

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad