Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) s katerim želi izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

  • C16 (Obdelava in predelava lesa) ali
  • C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradnje
  • stroški nakupa opredmetenih sredstev
  • stroški nakupa neopredmetenih sredstev.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Roki za oddajo vlog so 6. 5. 2022, 1. 9 .2022, 20. 2. 2023, 31. 8. 2023, 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024.

Več o pogojih in merilih javnega razpisa najdete na spletni strani MGRT: TUKAJ.