Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu.

Namen javnega razpisa je spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov ter turističnih atrakcij k uvajanju ekološkega/trajnostnega managementa in ekoloških/trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka:

 1. Znak za okolje EU – EU Ecolabel
 2. Bio hotels
 3. Green Globe
 4. Green Key
 5. Travelife za nastanitve
 6. World of Glamping Green
 7. Ecocamping
 8. Hostelling International Quality & Sustainability (HI - Q&S)
 9. L.E.A.F. (Leaders in Environmentally Accountable Foodservice )

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat ali turistično atrakcijo...

Upravičeni so:

 • stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
 • stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak,
 • stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Rok za oddajo vlog je: 29. avgust 2022.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka lahko dosega največ 5.000,00 EUR za posamezen znak nastanitvenega objekta, gostinskega obrata oziroma turistične atrakcije.
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2022.

Več informacij najdete: TUKAJ