Javni razpis za spodbujaje malega gospodarstva v občini Semič

Objavljeno: Občina Semič, 6. 5. 2019, www.semic.si

Predmet razpisa: Občina Semič bo iz proračuna za leto 2019 za pospeševanje malega gospodarstva namenila:

  • A. sredstva za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, za obdobje 1.1. 2019 do vključno 30. 9. 2019, v višini 16.150,00 EUR,
  • B. sredstva za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev v višini 5.000,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Semič

Rok: Rok za prijavo je do vključno 13. 9. 2019.

Dodatne informacije: Vse potrebne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Semič, Kontaktna oseba: dr. Iva Konda, Tel: (07) 356 53 60 (centrala), (07) 35 65 355 (direktna).

Razpisna dokumentacija: Prijavni obrazec je na razpolago na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ter na spletnem naslovu: www.semic.si. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Semič in na oglasni deski v prostorih Občine Semič.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.