Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF.

Vlagatelji morajo imeti podpisano pogodbo ali odločbo o sofinanciranju projekta z nepovratnimi sredstvi, ki jih bo premoščal s tem razpisom. 

Posojilo vlagatelj vrača sproti, ob prejemu nepovratnih sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let.

Višina zaprošenih sredstev: od 5.000 € do 150.000 € oz. do 300.000 € (za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00). 

Rok oddaje do 31.12.2022.

Več informacij na spletni strani SRRS Ribnica: TUKAJ.