Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2021

Obveščamo vas, da je Občina Semič objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2021.

Občina Semič bo iz proračuna za leto 2021 za pospeševanje malega gospodarstva namenila:
  • sredstva za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v višini 20.000,00 EUR,
  • sredstva za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev v višini 5.000,00 EUR.
Rok za prijavo začne teči z dnem objave 17. 5. 2021 in traja do vključno 17. 9. 2021.

Vloge je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj - prijava na javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva ” ter z imenom in naslovom prosilca.

Do razpisa in dokumentacije lahko dostopate:
TUKAJ

Dodatne informacije lahko dobite na Občini Semič, kontaktna oseba: dr. Iva Konda, tel: (07) 35 65 355, e-naslov: iva.konda@semic.si.