Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj

Občina Črnomelj je objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2019 za:
- subvencioniranje obrestnih mer za dodeljena posojila,
- sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
- subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj.
Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in majhne gospodarske družbe ter socialna podjetja.
Upravičeni stroški so stroški nastali v obdobju 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (za subvencioniranje obrestne mere) oziroma do 15. 11. 2019 za ostala dva ukrepa in se sofinancirajo največ do 50 %.
Vloge je potrebno oddati po pošti ali osebno v sprejemno pisarno Občine Črnomelj do 8. 7. 2019 do 12. ure.


Razpis in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Občine Črnomelj.