JAVNI RAZPIS za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2023

Predmet javnega razpisa:
Dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:

 • subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil,
 • sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con,
 • sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
 • sofinanciranje stroškov samozaposlovanja.


Višina razpoložljivih sredstev:
Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa v letu 2021 je 35.000,00 EUR, in sicer:

 • subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil (v predvideni višini 10.000,00 EUR),
 • sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con (v predvideni višini 12.000,00 EUR),
 • sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije (v predvideni višini 4.000,00 EUR) in
 • sofinanciranje stroškov samozaposlovanja (v predvideni višini 9.000,00 EUR).

Upravičenci:

 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • mikro in majhne gospodarske družbe ter
 • socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).

Upravičenci po tem razpisu za Ukrep – ''sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con'' so tudi druge osebe zasebnega prava.

Rok za prijavo:
PETEK, dne 2. junij 2023, do 12. ure (sprejemna pisarna).


Več informacij najdete tudi na povezavi: https://www.crnomelj.si/sl/uradne-objave/razpisi-in-pozivi/2023051712153162/javni-razpis-za-pospesevanje-gospodarstva-v-obcini-crnomelj-za-leto-2023