Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2023

PREDMET RAZPISA

Občina Semič bo iz proračuna za leto 2023 za pospeševanje malega gospodarstva namenila:

  1. subvencioniranje obrestne mere dolgoročnih namenskih kreditov v višini 18.000,00 EUR in
  1. sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev pri:

· pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij

· internacionalizaciji in tehnološkem razvoju

· iskanju novih tržišč

· pripravi dokumentacije za razpise

v višini 7.000,00 EUR.

ROK IN NAČIN PRIJAVE:

Rok za prijavo začne teči z dnem objave 1. 6. 2023 in traja do vključno 15. 9. 2023.

Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj - prijava na javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva ” ter z imenom in naslovom prosilca.

Razpis in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ