Javni razpis semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 48, Datum: 2. 8. 2019, Stran: 1673

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je:

  • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;
  • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SI-SK po tem razpisu znaša največ do 1.250.000 EUR. V primeru porabe razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poveča.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 in 2020 so: 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oziroma do 31. 12. 2020. V primeru, da bodo vsa za do 31. 12. 2020 predvidena sredstva predčasno porabljena, bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Sprememba vsebine javnega razpisa Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 7. 2. 2020, Stran: 375

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2694/19.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:

2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja

Spremeni se drugi in tretji odstavek 2. točke:

»Skupni razpoložljivi znesek znaša 3.375.000 EUR. V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poviša.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SI-SK po tem razpisu znaša največ do 3.375.000 EUR. V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poveča.«

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo