Javni razpis - P7R 2018 - mikrokrediti na problemskih območjih

28. 12. 2018 je bil v Uradnem listu RS odprt Javni razpis P7R 2018 - mikrokrediti na problemskih območjih v RS. Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) na problemskih območjih.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije

Za Pokolpje je na voljo 2.590.000 EUR.

Najnižji znesek kredita lahko znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri. Podjetje mora imeti za prijavo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.