Javni razpis P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 23, Datum: 6. 4. 2018, Stran: 860

Predmet produkta: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 6.250.102,68 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Rok: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 20. 9. 2018 in 20. 10. 2018.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-59, (02) 234-12-74, (02) 234-12-88 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.