Javni razpis P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad Maribor je objavil Javni razpis P1 PLUS 2020. Predmet produkta so garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in ponuja tri linije:

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G (Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru šifre dejavnosti G).

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnolološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Na razpis se lahko prijavijo MSP-ji z vsaj enim zaposlenim, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so. p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi,.

Rrazpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 10. 4. 2020, 5. 5., 2020, 20. 5. 2020, 5. 6., 2020, 20. 6. 2020, 5. 7. 2020, 5. 9. 2020, 20. 9. 2020, 5. 10. 2020, 20. 10. 2020.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije.