Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2024

Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov:

A. subvencioniranje obrestne mere za posojila

B. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con

D. sofinanciranje stroškov razpisne in investicijske dokumentacije

F. sofinanciranje stroškov samozaposlovanja.

Na razpis se lahko prijavite do petka, 19. aprila 2024 do 12. ure.

Več o razpisu in razpisna dokumentacija: https://www.crnomelj.si/sl/uradne-objave/razpisi-in-pozivi/2024032709465632/javni-razpis-o-dodeljevanju-proracunskih-sredstev-za-pospesevanje-razvoja-gospodarstva-v-obcini-crnomelj-za-leto-2024