Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Javni razpis je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij (3-10 podjetij), sestavljeni iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP. Rezultat projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje, mora biti izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba njegovih posameznih poslovnih funkcij.

Projekti, ki jih bodo za sofinanciranje na javni razpis prijavili konzorciji, morajo izpolnjevati vsaj naslednje osnovne zahteve:

1. predvidevajo tehnološko krepitev za digitalno preobrazbo prek uporabe naprednih tehnologij, ki bodo hkrati prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in bodo ustrezno naslavljale podnebne spremembe,

2. predstavljajo povezovanje velikih podjetij z MSP-ji, kar bo ustvarjalo odprto inovacijsko poslovno okolje in pospeševalo uvajanje digitalnih inovacij, prenos digitalnih kompetenc ter povečevalo dostop podjetij do ustreznega testnega okolja za inovacije in prilagodljivost tehnologij in poslovnih procesov,

3. pomenijo krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, ki so povezane z uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij in vpeljavo le-teh v poslovne procese. Pri tem uvajanje naprednih digitalnih tehnologij lahko predstavlja tudi podporo spremembam v organizacijski strukturi in poslovnih funkcij.

Minimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje, je 60 točk. Rok za prijavo 28. 4. 2022.

Več o razpisnih pogojih, upravičenih stroških in ostalih zahtevah razpisa najdete: TUKAJ