Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator:

1. TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj

2. Stara lekarna, Kolodvorska 23a, Črnomelj

S pozivom omogočamo najem:

- dveh pisarniških prostorov v enoti TRIS Kanižarica (50,2 m2 in 31,2 m2)

- dveh prostorov v enoti Stara lekarna v skupni površini (39,5 m2 in 28,5 m2)

Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 4. 5. 2018. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Kristian Asani (051 806 925; kristian.asani@ric-belakrajina.si).

Razpisna dokumentacija in ostali dokumenti so dostopni na spletni strani podjetniškega inkubatorja.