Zaprtje Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (JR OPO)

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu št. 121, z dne 23. 7. 2021, objavilo zaprtje Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36 dne 12. 3. 2021.

Javni razpis se zapre zaradi porabe sredstev po končanem postopku izbora vlog v okviru prvega odpiranja.

Zaradi zaprtja javnega razpisa drugo odpiranje ne bo izvedeno, vse prispele vloge na drugi rok pa bodo vrnjene pošiljateljem.