Razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK 2020

Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini in povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine objavlja Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2020.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije GZDBK imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazci in ostala dokumentacija so vam na voljo na spodnjih povezavah.

Rok za oddajo prijav je 3. april 2020.

Razpis »

Prijavni obrazec »

Pravilnik »

Primer prijave - družbena »

Primer prijave - produktna »

Ocejnevanje inovacij bo potekalo v začetku maja (predvidoma 6. 5. 2020). Prijavitelji boste povabljeni k predstavitvi inovacij pred komisijo.

Smernice za pripravo zagovora pred komisijo »

Več o inovacijski dejavnosti GZDBK v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost ... »

Več informacij dobite na telefonski številki 07/ 33 22 184 ali e-naslovu andreja.vidrih@gzdbk.si.