DODELJEVANJE NEPOSREDNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SPODBUJANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE IZ OBNOVLJIVIH VIROV TER ZA SHRANJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE

Borzenov center za podpore dodeljuje nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Oddaja vloge z je mogoča skladno z javnim pozivom (Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27.10.2023) od vključno 06. 11. 2023 od 8:00 dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

UPRAVIČENCI:

pravna oseba, zadruga, fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali samoupravna lokalna skupnost, ki je vpisan v sodni oz. poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote.

UPRAVIČENI PROJEKTI:

- naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali

- nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (Hranilnik je lahko vključen izključno v okviru posamezne proizvodne naprave (ni ločen projekt)).

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Proizvodna naprava je lahko začela obratovati ali je bila priključena na omrežje takoj po tem datumu. Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del.

Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Več najdete na: https://ove.borzen.si/