2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v petek, 22. decembra 2017, objavila 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine (občine: Črnomelj, Metlika, Semič) v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Rok za prijavo: Javni poziv bo odprt do četrtka, 15. 3. 2018 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja).

Namen poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR in EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 427.328,97 EUR; od tega: 318.563,25 EUR iz sredstev EKSRP ter 108.765,72 EUR iz sredstev ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRP in ESRR znaša, do 80 %.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavah:

2. javni poziv EKSRP

2. javni poziv ESRR

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro.

Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge t.j. 12. 3. 2018.