Razpisi

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2024

Več »

DODELJEVANJE NEPOSREDNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SPODBUJANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE IZ OBNOVLJIVIH VIROV TER ZA SHRANJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE

Več »

Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

Več »

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2023

Več »

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2023

Več »

JAVNI RAZPIS za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Več »

JAVNI RAZPIS za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za leto 2023

Več »

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2023

Več »

Ponovno odprt Vavčer za digitalni marketing

Več »

Odprt JR P1 plus 2022 – garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Več »

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Več »

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF

Več »

Podaljšanje roka za oddajo vloge na JR NOO OPO 2022

Več »

Odprt JR garancij in posojil iz GSD za leto 2022

Več »

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Več »

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Več »

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Več »

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji – JR INVEST2022 - NOO

Več »

Javni razpis P4I - za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Več »

Javi razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Več »

JR P7 mikrokrediti - zaprt za Vzhodno kohezijsko regijo

Več »

Zaprtje JR P7C-2 2021 COVID

Več »

Sprememba javnega razpisa B1

Več »

2. JR za posojila za investicijske projekte v gospodarstvu (B1)

Več »

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Več »

Objavljen javni razpis P7 2021 - MIKROKREDITI

Več »

P7C-2 2021 COVID

Več »

JAVNI POZIV 92FS-PO21

Več »

Odprti Vavčerji

Več »

Vavčer za digitalni marketing zaprt, predvideno ponovno odprtje do konec leta

Več »

Ponovno odprt vavčer za digitalni marketing

Več »

Zaprtje Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (JR OPO)

Več »

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5

Več »

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2021«

Več »

Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2021

Več »

Razpis P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Več »

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2021

Več »

Začasno zaprtje Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

Več »

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2021

Več »

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Več »

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)

Več »

Zaprtje javnega poziva - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Več »

P7R 2020 - Mikrokrediti

Več »

P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Več »

Javni poziv 80EV-PO20 - Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Več »

Javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Več »

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Več »

Razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2019-2022

Več »

Javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Več »