Razpisi

Javni razpis P1 plus 2019 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Več »

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 2019/2020 v JV Sloveniji

Več »

P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Več »

Javni razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

Več »

Razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Več »

Javno povabilo za izbor projektov za EXPO REAL 2019 München

Več »

Razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost 2019

Več »

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Več »

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Več »

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Več »

Vavčer za predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Več »

Javno povabilo - »Učne delavnice 2019«

Več »

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

Več »

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

Več »

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2019

Več »

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve

Več »

Javni razpis za pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020

Več »

Javni razpis - P7R 2018 - mikrokrediti na problemskih območjih

Več »

Sprememba razpisa za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih

Več »

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa - B2 2018

Več »

Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020

Več »

Spremembe in dopolnitve Razpisa za ugodna razvojna posojila - BP2

Več »

Usposabljanje na delovnem mestu - "mladi" 2019

Več »

Usposabljanje na delovnem mestu 2019

Več »

Razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Več »

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila - BP2

Več »

11. Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina

Več »

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Več »

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

Več »

10. razpis za nagrado HORUS 2018

Več »

Spremembe Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila - BP2

Več »

Razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 2018/2019 - regija JV Slovenija

Več »

Razpis za ugodna posojila na področju obdelave in predelave lesa

Več »

»Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«

Več »

Javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Več »

lzvajanje oskrbe s prehrano migrantov

Več »

Sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij

Več »

Mentorske sheme za socialna podjetja

Več »

Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov

Več »

Razpis za pospeševanje malega gospodarstva Metlika

Več »

Javno povabilo - »Delovni preizkus 2018/2019«

Več »

Povabilo "Spodbujanje podjetniške inovativnosti"

Več »

Vabilo podjetjem za udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2019

Več »

Javni razpis za MSP na obmejnih območjih s področja turizma

Več »

Nepovratne spodbude za električna vozila

Več »

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Več »

Razpis Sejalec

Več »

Javno povabilo za sejemsko predstavitev na EXPO REAL

Več »

Zaprtje javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav

Več »

Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2018

Več »

Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih - BP2

Več »

Javno povabilo za Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve

Več »

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Več »

Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina

Več »

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2018

Več »

Javni razpis P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Več »

Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)

Več »

Javni razpis za razvoj in promocijo turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Več »

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«

Več »

Poziv za naziv Snovalec 2018

Več »

Javni razpis P1 plus 2018 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Več »

Podaljšanje javnega razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih v RS

Več »

Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj za 2018

Več »

Objavljen 7. javni razpis Pokolpje

Več »

2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine

Več »

Odprt razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih

Več »