Razpisi

Razpis SMART4ALL

Več »
Nepovratna sredstva za pomoč MSP za intelektualno lastnino

Nepovratna sredstva za pomoč MSP za intelektualno lastnino

Več »

P7R 2020 - Mikrokrediti

Več »
POZIV PODJETJEM ZA PRIDOBITEV OCENE DIGITALNE ZRELOSTI PODJETJA

POZIV PODJETJEM ZA PRIDOBITEV OCENE DIGITALNE ZRELOSTI PODJETJA

Več »

Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Več »

Javni razpis za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP

Več »

Podaljšanje roka za oddajo vlog - PODJETNIŠKE INOVACIJE 2020 na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2020

Več »

P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Več »

P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Več »

JP – COVID19 - Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Več »

Javno povabilo delodajalcem - »Zaposli.me 2020«

Več »

Objavljen Javni razpis garancij in posojil - GSD 2020

Več »

Javni poziv 80EV-PO20 - Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Več »

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Več »

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu - »Usposabljam.se 2020«

Več »

Javni razpis Semenski kapital - konvertibilno posojilo SK75 2020

Več »

Javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Več »

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Več »

Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

Več »

Javni razpis "Spodbujanje strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v podjetjih"

Več »

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Več »

Razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2019-2022

Več »

Javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Več »