Razpisi

Odprti Vavčerji

Več »

Vavčer za digitalni marketing zaprt, predvideno ponovno odprtje do konec leta

Več »

Ponovno odprt vavčer za digitalni marketing

Več »

Zaprtje Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih (JR OPO)

Več »

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5

Več »

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2021«

Več »

Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2021

Več »

Razpis P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Več »

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2021

Več »

Začasno zaprtje Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

Več »

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2021

Več »

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Več »

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)

Več »

Zaprtje javnega poziva - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Več »

P7R 2020 - Mikrokrediti

Več »

P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Več »

Javni poziv 80EV-PO20 - Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Več »

Javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Več »

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Več »

Razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2019-2022

Več »

Javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Več »