Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2021

Več »

Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2021

Več »

Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2021

Več »

Javni razpis P7C 2021 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Več »

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Več »

Razpis P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Več »

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2021

Več »

Začasno zaprtje Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

Več »

Začasno zaprtje Vavčerja za pripravo digitalne strategije

Več »

Sprememba vsebine Javnega poziva Vavčer za patente, modele, znamke

Več »

Sprememba vsebine Javnega poziva Vavčer za pridobitev certifikatov

Več »

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2021

Več »

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Več »

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)

Več »

Zaprtje javnega poziva - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Več »

Začasno zaprtje javnega poziva - Vavčer za digitalni marketing

Več »

Sprememba javnega poziva - Vavčer za pripravo digitalne strategije

Več »

Sprememba Javnega poziva za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

Več »

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine izbira najboljše inovacije za leto 2021

Več »

Ponovno so odprti VAVČERJI

Več »

Razpis SMART4ALL

Več »
Nepovratna sredstva za pomoč MSP za intelektualno lastnino

Nepovratna sredstva za pomoč MSP za intelektualno lastnino

Več »

P7R 2020 - Mikrokrediti

Več »
POZIV PODJETJEM ZA PRIDOBITEV OCENE DIGITALNE ZRELOSTI PODJETJA

POZIV PODJETJEM ZA PRIDOBITEV OCENE DIGITALNE ZRELOSTI PODJETJA

Več »

P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Več »

Javno povabilo delodajalcem - »Zaposli.me 2020«

Več »

Javni poziv 80EV-PO20 - Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Več »

Javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Več »

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Več »

Razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2019-2022

Več »

Javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Več »