Razpisi

Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

Več »

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP

Več »

P4D 2019 - 2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Več »

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije 2019-2022

Več »

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Več »

Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Več »

Povabilo – Spodbujanje podjetniške inovativnosti 2019

Več »

Javni razpis semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji

Več »

Javni razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0-P4L 2019

Več »

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

Več »

Javni poziv 76FS-PO19 - Spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Več »

Javni razpis "Spodbujanje strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v podjetjih"

Več »

Javni poziv 75SUB-EPPO19 - Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Več »

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Več »

Natečaj za finančne spodbude za najboljši poslovni model podjetnic začetnic 2019

Več »

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Več »

Sofinanciranje stroškov zaščite intelektualne lastnine (Seal of Excellence)

Več »

Javni poziv 66SUB-EVPO19 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Več »

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Več »

VAVČERJI

Več »

Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Več »

Vavčer za digitalni marketing

Več »

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Več »

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Več »

JR SE OVE 2019

Več »

Garancije in posojila Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2019

Več »

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 2019/2020 v JV Sloveniji

Več »

Razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost 2019

Več »

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Več »

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Več »

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Več »

Vavčer za predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Več »

Javno povabilo - »Učne delavnice 2019«

Več »

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

Več »

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

Več »

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2019

Več »

Javni razpis za pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020

Več »

Javni razpis - P7R 2018 - mikrokrediti na problemskih območjih

Več »

Sprememba razpisa za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih

Več »

Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020

Več »

Usposabljanje na delovnem mestu - "mladi" 2019

Več »

Usposabljanje na delovnem mestu 2019

Več »

Razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Več »

Razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 2018/2019 - regija JV Slovenija

Več »

Javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Več »

Mentorske sheme za socialna podjetja

Več »

Javno povabilo - »Delovni preizkus 2018/2019«

Več »

Javno povabilo za Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve

Več »

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«

Več »